Tokyo ในอดีตอันไกลโพ้น แรกเริ่มเดิมทีเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ มีชื่อว่า Edo ต่อมาในปี ค.ศ. 1457 ปราสาท Edoจึงได้ถูกสร้างขึ้น กาลเวลาดำเนินมาถึงในปี 1590 ซึ่งเป็นยุคที่ Tokugawa Ieyasu ได้ออกรบเพื่อปราบหัวเมืองต่างๆ โดยภายหลังจากโค่นหัวเมืองต่างๆ ลงได้แล้ว ปีค.ศ. 1603 เขาจึงได้สถาปนารัฐบาล Shogun ขึ้นมา เพื่อใช้ในการปกครองประเทศ โดยมี Edo เป็นสถานที่มั่นของ Bakufu หรือ รัฐบาลทหารขึ้นมา พร้อมสถาปนาตั้งตนตั้งขึ้นเป็น Shogun เมือง Edo จึงได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลทหาร โดยเขาก็กลายมามีอำนาจปกครองทั้งประเทศ แต่สำหรับในช่วงเวลาต่อมาในยุค Edo เมือง Edo ก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จนกลายมาเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุด อีกเมืองหนึ่งของโลก โดยอัดแน่นไปด้วยประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้กลายมาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าองค์จักรพรรดิจะทรงประทับอยู่ในนครหลวง Heian-kyou หรือเมือง Kyoto ในปัจจุบัน

หลังจากนั้นกาลเวลาร่วงเลยมาถึง 263 ปี ระบอบการปกครองภายใต้ Shogun ได้ถูกล้มล้างโดยการปฏิรูป Meiji ด้วยเหตุนี้อำนาจการปกครองจึงหวนคืนสู่จักรพรรดิอีกครั้งในปี ค.ศ. 1869 จักรพรรดิ Meiji ทรงย้ายเมืองหลวงมายังเมือง Edo พร้อมเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น Tokyo และเรืองอำนาจกลายมาเป็นศูนย์กลางทาง ทั้งการปกครองและวัฒนธรรมของประเทศ จากการที่จักรพรรดิทรงย้ายมานี่เอง จึงทำให้เมือง Tokyo กลายมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นรูปธรรม ตามด้วยการเปลี่ยนปราสาท Edo มาเป็นพระราชวังหลวง

ในยุค Meiji , Tokyo เกิดการพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว จากการได้รับอิทธิพลของฝั่งตะวันตก เช่น เปิดบริการโทรเลขระหว่าง Tokyo กับ Yokohama ในปี1869 , เปิดบริการรถไฟสายแรกระหว่าง Shinbashi และ Yokohama ในปี ค.ศ. 1872

เกาะนอกเหนือชายฝั่งออกไปนั้น Tokyo ประกอบด้วยหมู่เกาะมากมาย แต่ด้วยความที่มันมีระยะทางซึ่งห่างไกลมากจากสำนักงานกรุง Tokyo เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงตั้งสำนักงานท้องถิ่นขึ้นบนเกาะเหล่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สำหรับหมู่เกาะอันมีชื่อเสียงโด่งดัง เช่น…

หมู่เกาะ Izu หมู่เกาะภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของอุทยาน Fuji-Hakone-Ize หมู่เกาะ Izu เป็นสถานที่ตั้งของ 3 กิ่งจังหวัด อีกทั้งยังมีคอยดูแลบริหารเกาะเล็กๆอันแสนห่างไกลอีก 2 เกาะได้แก่… Minami-Tori-shima ซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกสุดของประเทศญี่ปุ่น โดยตั้งอยู่ห่างจากกรุง Tokyo กว่า 1,850 กิโลเมตร และ Okino-Torishima ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น

รถไฟเป็นการคมนาคมอันแสนสะดวงใน Tokyo โดยมีการสร้างเครือข่ายซึ่งมีขนาดใหญ่สุดในโลก และบริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออกยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้บริการรถใหญ่สุดอีกด้วย